Reserva la teva habitació
Destinació / hotel
On vols anar?
Playa Costa Brava
Guitart Central Park Aqua Resort ****
Guitart Rosa ***
Apartamentos Guitart
Ciutat Barcelona
Guitart Grand Passage ****S
Muntanya La Molina
Guitart La Molina Aparthotel & Spa ****
Escollir dates
-
Ocupants
2
Distribueix les persones per habitació
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Adults
2
Nens
0
Bebes
0
Afegir Habitació
Codi descompte
Guitart HotelsCondicions Reserva

Condicions de Reserva

Condicions específiques per a les reserves a l'esdeveniment AloDominican


1.- Preu

Els preus de l'allotjament (IVA inclòs) són els publicats al web de Guitart Hotels. Una vegada confirmada la reserva, no podran ser objecte de modificació.

1.1.- En aquestes tarifes s'entendran inclosos, exclusivament, els serveis que s'indiquen en la descripció del paquet, no estant inclòs el Full Pass per a participar en l'esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que l'hotel no es fa responsable d'alteracions o cancel·lacions en el programa de l'esdeveniment A lo Dominican, per la qual cosa afectacions a aquest no seran motiu de cancel·lació de la prestació del servei d'allotjament i règim alimentari, responsabilitat única de l'hotel.

1.2.- L'impost per estades en establiments turístics no està inclòs en els preus. Aquesta taxa turística ha de ser abonada pel Client a la seva arribada i registre a l'hotel. Els imports a satisfer poden variar en funció dels dies d'estada, l'edat del client i la categoria de l'hotel. Les tarifes poden consultar-se en el següent enllaç.

2.- Confirmació de la sol·licitud de reserva, termes de pagament i localitzador

2 .1.- Confirmació de la sol·licitud de reserva. La reserva s'entendrà confirmada en el moment en què el Client aboni el 100% de l'import de l'estada.

2 .2.- Localitzador. Una vegada abonat l'import de l'estada se li assignarà el corresponent número de localitzador.

3.- Forma de pagament

El Client podrà abonar l'import corresponent mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

4.- Cancel·lacions

Les cancel·lacions de reserves estan subjectes a les següents despeses de cancel·lació:

• Cancel·lacions amb 30 dies o més d'antelació a la data d'arribada: reemborsament del 100%.

• Cancel·lacions amb menys de 30 dies d'antelació a l'arribada: suposaran la pèrdua del dipòsit en concepte de despeses de cancel·lació.

• No presentar-se el dia previst d'arribada: suposarà una penalització del 100% de l'import de la reserva.

5.- Modificacions

Tota modificació de reserva ha de ser comunicada per correu electrònic o telèfon i admesa per Guitart Hotels S.L.

a. En cas que la modificació impliqui un augment de serveis, aquest increment serà cotitzat al preu que correspongui en el moment de la sol·licitud i estarà subjecte a disponibilitat.

b. Les modificacions amb menys de 30 dies d'antelació respecte a la data d'arribada que suposin una disminució del valor no donaran lloc a reemborsaments.

6.- Canvi de titular (cessió)

El Client podrà cedir la seva reserva a un tercer fins a un dia abans de la seva data d'arribada, comunicant-lo per telèfon al +34 972 37 00 01 o per escrit a reservas@guitarthotels.com. Aquest canvi serà efectiu després de rebre confirmació per part de l'establiment.

Guitart Hotels es reserva el dret a cobrar un cànon de gestió per un import de 5 euros per realitzar qualsevol tipus de modificació, incloent-hi el canvi de titular, sobre una reserva ja realitzada. Aquest import haurà de ser abonat pel Client a la seva arribada i registre a l'hotel, juntament amb les taxes turístiques i qualsevol altre import que hi hagués pendent de pagament. En cas que s'hagués fet un canvi de titular, s'entendrà com a Client el titular final de la reserva.

7.- Registre d'entrada

El registre d'entrada a l'hotel haurà de fer-se a partir de les 15.00 i les habitacions hauran de deixar-se abans de les 12.00. En cas d'incomplir el Client amb l'horari de sortida, Guitart Hotels es reserva el dret d'optar entre entendre que aquest allarga l'estada un dia més o disposar de la unitat d'allotjament, retirant les pertinences del Client mitjançant inventari davant testimonis.

Loading
Whatsapp
Fet
Reservar ara